Αριθμητική επίλυση διαφορικών εξισώσεων με πολυβηματικές μεθόδους

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Αριθμητική επίλυση διαφορικών εξισώσεων με πολυβηματικές μεθόδους

Ζιώκου, Ευανθία

Η παρούσα πτυχιακή εργασία εκπονήθηκε στα πλαίσια των σπουδών μου στο τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας. Το θέμα της εργασίας αυτής είναι η αριθμητική επίλυση διαφορικών εξισώσεων με πολυβηματικές μεθόδους. Κατά τη διάρκεια της εργασίας αυτής, παρουσιάζονται διάφορες μορφές πινάκων, γίνεται έυρεση ιδιοτιμών και ιδιοδιανυσμάτων ενός πίνακα, έπειτα γίνεται αναφορά σε διαφορικές εξισώσεις και αναλύονται οι μέθοδοι δεύτερης τάξεως και τέταρτης τάξεως (Numerov). Εν συνεχεία, επεξηγείται η εξίσωση Schrodinger και τα δυναμικά της, και επιλύεται το πρόβλημα εύρεσης ιδιοτιμών της εξίσωσης αυτής. Πραγματοποιούνται πολλά παραδείγματα για την καλύτερη κατανόηση, με τη χρήση του προγράμματος Matlab. Το μαθηματικό μέρος της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι γραμμένο στο Math type.

Thesis
NonPeerReviewed

Διαφορικές εξισώσεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.