Πολυκριτηριακός γραμμικός προγραμματισμός

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Πολυκριτηριακός γραμμικός προγραμματισμός

Βολτέζου, Αικατερίνη

Ο πολυκριτηριακός γραμμικός προγραμματισμός – ΠΚΓΠ (Multi-Objective Linear Programming, MOLP) αποτελεί υποκατηγορία της πολυκριτηριακής λήψης αποφάσεων και ασχολείται με την επίλυση σύνθετων προβλημάτων λαμβάνοντας υπόψη τουλάχιστον δυο κριτήρια για τη λήψη μιας απόφασης. Στις μέρες μας, πολλά προβλήματα του πραγματικού κόσμου μπορούν να επιλυθούν με τη χρήση ΠΚΓΠ κυρίως στο χώρο της βιομηχανίας, της οικονομίας, του μάρκετινγκ αλλά και στο χώρο των γεωτεχνικών επαγγελμάτων (γεωπονία, δασολογία κλπ) με αποτέλεσμα μεγαλύτερη ευελιξία και καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων. Στην παρούσα πτυχιακή εργασία γίνεται εκτεταμένη χρήση του ΠΚΓΠ με εφαρμογή στους παραπάνω επαγγελματικούς κλάδους με σκοπό την εύρεση της ιδανικότερης λύσης. Η εργασία αναπτύχθηκε στο λογισμικό Matlab R2011b της εταιρίας Mathworks για την εγγραφή και εκτέλεση του προγράμματος με σκοπό την εξαγωγή αποτελεσμάτων

Thesis
NonPeerReviewed

Γραμμικός προγραμματισμός
Αποφάσεις, Λήψη των

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.