Εκτίμηση των παραγόντων που επιδρούν στην κατανάλωση ανθρακούχων ποτών και φυσικών χυμών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2004 (EL)
Εκτίμηση των παραγόντων που επιδρούν στην κατανάλωση ανθρακούχων ποτών και φυσικών χυμών

Μπεφάνη, Κωνσταντίνα

Στον τομέα της συμπεριφοράς του καταναλωτή μελετάται ο τρόπος με τον οποίο τα άτομα, οι ομάδες και οι οργανισμοί επιλέγουν, αγοράζουν, χρησιμοποιούν και διαθέτουν αγαθά, υπηρεσίες, ιδέες ή εμπειρίες για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τις επιθυμίες τους Οι κατηγορίες της αγοραστικής συμπεριφοράς με βάση τον βαθμό ανάμειξης του αγοραστή και την έκταση των διαφορών ανάμεσα στις διάφορες μάρκες διακρίνονται σε συνηθισμένη αγοραστική συμπεριφορά (κατά την οποία η καταναλωτές αγοράζουν καθημερινά πολλά προϊόντα χωρίς μεγάλη περίσκεψη), σε αναζήτησης ποικιλίας (κατά την οποία οι καταναλωτές αλλάζουν μάρκα λόγο ποικιλίας) , σε ελάττωση της ασυμφωνίας χαρακτήρων (κατά την οποία ο καταναλωτής συμμετέχει σημαντικά στην αγορά και επιδιώκει να μην έχει γνωστική ασυμφωνία ή να την μειώσει στο ελάχιστο για την απόφαση του) , σε πολύπλοκη αγοραστική συμπεριφορά (κατά την οποία η αγορά ενός προϊόντος έχει έναν υψηλό βαθμό πολυπλοκότητας που επιδιώκεται η κάλυψη του) και τέλος σε αγοραστική συμπεριφορά αντιμετώπισης του αγνώστου (κατά την οποία οι αγοραστές θέλουν να αγοράσουν προϊόντα που η φύση τους, η λειτουργία τους και άλλα χαρακτηριστικά τους είναι άγνωστα) .

Thesis
NonPeerReviewed

Ψυχολογία
Χυμοί - Αναψυκτικά
Καταναλωτική συμπεριφορά

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2004


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.