Διαχείριση ανθρωπίνων πόρων στις τράπεζες

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Διαχείριση ανθρωπίνων πόρων στις τράπεζες

Κιστόγλου, Ελισάβετ E.

Γίνεται μια σύντομη παρουσίαση του τραπεζικού κλάδου στην Ελλάδα και των εξελίξεων που έχουν λάβει τα τελευταία χρόνια. Λόγω της υφιστάμενης οικονομικής κρίσης οι τράπεζες στην χώρα μας αντιμετωπίζουν αρκετές προκλήσεις, οι οποίες έχουν κατά κύριο λόγο να κάνουν με την ρευστότητα τους. Γίνεται αναφορά στον τρόπο διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων και πως εφαρμόζεται στα τραπεζικά ιδρύματα της Ελλάδας. Ο τραπεζικός τομέας παρουσιάζει πολλές ιδιαιτερότητες και για το λόγο αυτό η διαδικασία και οι πρακτικές της διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων καθίστανται διαφορετικές αναφορικά με τα υπόλοιπα είδη επιχειρήσεων.

Thesis
NonPeerReviewed

Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού
Τραπεζική διοίκηση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.