Διεθνής εξωστρέφεια & στρατηγικές σχέσεις των ελληνικών οινοποιητικών επιχειρήσεων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Διεθνής εξωστρέφεια & στρατηγικές σχέσεις των ελληνικών οινοποιητικών επιχειρήσεων

Καραντίνος, Χρήστος Γ.

Η παρούσα διπλωματική εργασία ασχολείται με την διεθνή εξωστρέφεια των ελληνικών οινοποιητικών επιχειρήσεων καθώς και τις στρατηγικές τους σχέσεις. Η συνεχιζόμενη ένταση της ύφεσης και της οικονομικής κρίσης επηρέασαν αρνητικά τους οικονομικούς δείκτες του κλάδου της ελληνικής οινοποιίας, οι οποίοι μέσα στην τελευταία πενταετία επιδεινώθηκαν. Η συρρίκνωση της καταναλωτικής ζήτησης οδήγησε στην περαιτέρω υποχώρηση των πωλήσεων ελληνικών κρασιών στην εσωτερική αγορά. Οι εξαγωγές δεν είναι πλέον πραγματικά μια στρατηγική επιλογή, αλλά αναγκαιότητα για τις επιχειρήσεις οίνου. Τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί μία τάση για διεθνή εξωστρέφεια από τις ελληνικές οινοποιητικές επιχειρήσεις. Αν και έχει μειωθεί η παραγωγή του ελληνικού οίνου, υπάρχει μια στροφή προς την εμφιάλωση ανώτερου ποιοτικά κρασιού και εξαγωγή του καθώς και μια στενότερη συνεργασία μεταξύ των επιχειρήσεων του κλάδου. Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να δούμε από τι εξαρτάται η ανάπτυξη των επιχειρήσεων αυτών, η αποδοτικότητά τους καθώς και η απόδοση των εξαγωγών τους.

Thesis
NonPeerReviewed

Στρατηγικός προγραμματισμός
Διεθνείς εμπορικές επιχειρήσεις
Εξωτερικό εμπόριο
Εξαγωγικές επιχειρήσεις - Ελλάδα
Οινοποιία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.