Χρηματοοικονομικοί δείκτες και αποτίμηση μετοχών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Χρηματοοικονομικοί δείκτες και αποτίμηση μετοχών

Κοτέ, Κωνσταντίνος
Μπελσί, Σωτήρης

Παρουσιάζεται ο ορισμός των χρηματοοικονομικών δεικτών, μια σύντομη ιστορική εξέλιξη, ο τρόπος με τον οποίο τους χρησιμοποιούμε και ποια είναι η χρησιμότητά τους. Γίνεται αναφορά στους παράγοντες που παίζουν ρόλο και εν τέλει καθορίζουν σε ένα βαθμό την αξία μιας μετοχής. Οι παράγοντες αυτοί είναι ο κίνδυνος, η απόδοση και η εμπορευσιμότητα, έννοιες που είναι άμεσα συνδεδεμένες και μεταξύ τους. Στην συνέχεια περιγράφεται η θεωρία των αποτελεσματικών αγορών και του μοντέλου του CAPM. Τέλος γίνεται σύγκριση των αριθμοδεικτών σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις-ισολογισμούς των ετών 2009-2010 των εταιρειών MLS Α.Ε. και Regate Α.Ε.

Thesis
NonPeerReviewed

Χρηματοοικονομική ανάλυση
Δείκτες μετοχών
Μετοχές

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.