Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Ανάλυση Ε.Π.Ε.

Ρέντας, Ανδρέας Ε.
Ματζάρας, Γεώργιος Σ.

Γίνεται αναφορά στην έννοια των εταιρειών, περιγράφετε η διάκρισή τους, αναλύονται οι Ε.Π.Ε. και περιγράφονται τα χαρακτηριστικά τους, η διοίκηση και η έδρα τους. Αναλύονται τα βιβλία που πρέπει να τηρεί, τα όργανά της, η γενική συνέλευση, οι εταίροι, οι διαχειριστές της, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά τους. Αναλύεται η σύσταση της Ε.Π.Ε., περιγράφονται οι διαδικασίες που απαιτούνται για τη σύστασή τής, η ακυρότητά της και οι εγγραφές για τη σύστασή της. Επίσης, αναλύεται η αύξηση και η μείωση του εταιρικού κεφαλαίου της Ε.Π.Ε., περιλαμβάνονται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, η διανομή των κερδών, ο τρόπος φορολογίας. Δίνονται παραδείγματα από την περιοδική, την εκκαθαριστική δήλωση Φ.Π.Α. και τους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες ενδοκοινοτικών παραδόσεων. Τέλος, γίνεται αναφορά στη λύση, την εκκαθάριση της εταιρείας, και γίνεται σύγκριση της Ε.Π.Ε. με άλλες μορφές εταιριών.

Thesis
NonPeerReviewed

Εταιρείες περιορισμένης ευθύνης

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.