Η εφαρμογή της θεωρίας των χρήσεων και ανταμοιβή των χρηστών των social media. H περίτπωση twitter

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Η εφαρμογή της θεωρίας των χρήσεων και ανταμοιβή των χρηστών των social media. H περίτπωση twitter

Γιαμουρίδου, Αναστασία

Στόχος της εργασίας είναι η διερεύνηση των λόγων για τους οποίους οι χρήστες χρησιμοποιούν τα social media και τι επιδιώκουν να κερδίσουν από αυτό. Η έρευνα εστιάζει στη μελέτη περίπτωσης του Twitter και προσπαθεί να αναλύσει μέσα από την πρωτογενή έρευνα, την στάση των χρηστών για τη χρήση του μέσου. Μέσα από την ανάλυση των αποτελεσμάτων φαίνεται το πρώιμο στάδιο χρήσης του Twitter στην Ελλάδα και η περιορισμένη ενασχόληση των ατόμων με αυτό, τόσο λόγω του ρυθμού χρήσης, όσο και του σκοπού για τον οποίο το χρησιμοποιούν.

Thesis
NonPeerReviewed

Κοινωνικά δίκτυα
Επικοινωνία
Διαδίκτυο (Internet)

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.