Μάρκετινγκ και δημόσιες σχέσεις: έννοιες σε σύγκρουση ή σε πλήρη συνταύτιση; Να δικαιολογήσετε την άποψη σας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Μάρκετινγκ και δημόσιες σχέσεις: έννοιες σε σύγκρουση ή σε πλήρη συνταύτιση; Να δικαιολογήσετε την άποψη σας

Σουγλέρη, Παναγιώτα

Η συγκεκριμένη εργασία έγινε με στόχο να διερευνηθεί κατά πόσο το Μάρκετινγκ και οι Δημόσιες Σχέσεις είναι δύο πεδία επικοινωνίας τα οποία βρίσκονται σε σύγκρουση ή σε πλήρη συνταύτιση. Κάθε εταιρία προσπαθεί να πραγματοποιεί τις επιθυμίες του κοινού της, να εργάζεται και να αφιερώνει χρόνο πάνω σε αυτές, να φροντίζει για τον αμοιβαίο σεβασμό, ώστε από την μία η δημόσια εικόνα αυτών που την υπηρετούν να είναι σωστά εκτελεσμένη και από την άλλη το κοινό να είναι ικανοποιημένο και να παραμένει σταθερό στις επιλογές του. Κάθε οργανισμός για να επιβιώσει και να καταφέρει, να δημιουργήσει και να διατηρήσει επιτυχημένη σταδιοδρομία πρώτο του μέλημα, είναι η άριστη επικοινωνία με την κοινωνία όπου δραστηριοποιείτε ή την κοινωνία ως σύνολο. Με τον όρο Μάρκετινγκ εννοούμε τη δραστηριότητα που συμπεριλαμβάνει το σύνολο θεσμών, και των διαδικασιών που απαιτούνται για τη δημιουργία, τη μετάδοση, την αποστολή και την ανταλλαγή προσφορών οι οποίες έχουν αξία για τους πελάτες, τους συνεργάτες τους και την κοινωνία γενικότερα. Με τον όρο Δημόσιες Σχέσεις εννοούμε την διοικητική λειτουργία που βοηθά στην εδραίωση και την διατήρηση αμοιβαίων γραμμών επικοινωνίας, εμπιστοσύνης, αλληλοκατανόησης, αλληλεγγύη και αμοιβαίο συμφέρον μεταξύ ενός οργανισμού και ομάδων κοινού του. Και τα δύο πεδία επικοινωνίας, έχουν ως βασικότερο στοιχείο την επίτευξη επιχειρησιακών στόχων, την επιχειρησιακή φιλοσοφία, καθώς και τον τρόπο αλλαγής συμπεριφοράς της επιχείρησης ως προς τον στοχευόμενο κοινό. Παρατηρείται, ομοιότητα στην επιλογή εργαλείων επικοινωνίας, στους στόχους που θέτουν και στο στρατηγικό προγραμματισμό. Επομένως, διατυπώνεται το συμπέρασμα ότι το Μάρκετινγκ και οι Δημόσιες Σχέσεις είναι δύο πεδία επικοινωνίας τα οποία σε πολλές περιπτώσεις συνεργάζονται και σε άλλες βρίσκονται σε πλήρη συνταύτιση προκειμένου να επιτύχουν τους στόχους που έχει θέσει ο κάθε οργανισμός.

Thesis
NonPeerReviewed

Δημόσιες σχέσεις
Μάρκετινγκ
Επικοινωνία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.