Δημοσιονομικό έλλειμμα και δημόσιο χρέος στις χώρες της ΟΝΕ

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Δημοσιονομικό έλλειμμα και δημόσιο χρέος στις χώρες της ΟΝΕ

Γκόντα, Μαρία Δ.

Γίνεται αναφορά στην παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση του 2007 και στην επίδρασή της στην Ευρώπη. Αναλύονται τα δημοσιονομικά ελλείμματα και οι επιπτώσεις τους στις οικονομίες των κρατών και γίνεται αναφορά στο δημόσιο χρέος και στα ελλείμματα των χωρών της ΟΝΕ και χωρών εκτός ΟΝΕ. Τέλος, παρουσιάζονται λύσεις και προτάσεις σχετικά με το δημόσιο χρέος και το έλλειμμα που υπάρχει στην ευρωζώνη.

Thesis
NonPeerReviewed

Δημοσιονομική πολιτική - Ευρωπαϊκή Ένωση, Χώρες της
Δημόσιο χρέος
Νομισματική πολιτική

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.