Διαχρονική μεταβολή στην φορολογία των ακινήτων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Διαχρονική μεταβολή στην φορολογία των ακινήτων

Φραγκούλης, Αλέξανδος

Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η διερεύνηση της φορολογικής επιβάρυνσης της ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα, τη χρονική περίοδο 2008 - 2014. Στο εισαγωγικό κεφάλαιο γίνεται μια σύντομη ιστορική αναδρομή της φορολογίας των ακινήτων. Ορίζονται οι έννοιες της ιδιοκτησίας και του ακινήτου και πώς αυτές κατοχυρώνονται διαχρονικά μέσω των διαδοχικών συνταγμάτων από συστάσεως του Ελληνικού κράτους και τέλος, καταγράφονται όλοι οι φόροι που βαραίνουν τα ακίνητα στην Ελλάδα σήμερα. Στο δεύτερο κεφάλαιο, καταγράφονται και αναλύονται οι ετήσιοι φόροι που καλούνται οι ιδιοκτήτες ακινήτων να πληρώσουν στο χρονικό διάστημα από το 2008 έως το 2014. Στο τρίτο κεφάλαιο, παρουσιάζεται η έρευνα μας σχετικά με τη γνώμη, αλλά και τις διενέργειες ενός -έστω μικρού- δείγματος πληθυσμού σχετικά με τις μεταβολές του φόρου των ακινήτων τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας. Στο τέταρτο και τελευταίο κεφάλαιο αυτής της εργασίας, παρατίθενται τα γενικά συμπεράσματα, καθώς και προτάσεις για τη βελτίωση της αγοράς ακινήτων στην Ελλάδα.

Thesis
NonPeerReviewed

Φορολογία - Δίκαιο και νομοθεσία
Φορολογία φυσικών προσώπων

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015-09


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.