Κτιριακές εγκαταστάσεις βοοειδών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Κτιριακές εγκαταστάσεις βοοειδών

Σολακούδης, Κωνσταντίνος

Η τοποθεσία εγκατάστασης μιας κτηνοτροφικής μονάδας πρέπει να εκλέγεται ύστερα από προσεκτική μελέτη της περιοχής προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσο η συγκεκριμένη εδαφική έκταση ικανοποιεί όλες τις προϋποθέσεις για τη δημιουργία μιας βιώσιμης κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης (Κυρίτση, 1978). Η ανάπτυξη και η απόδοση των παραγωγικών ζώων εξαρτάται από τη διατροφή, τον γενότυπο και από το περιβάλλον στο οποίο διαβιούν. Και τα μεν άγρια ζώα, καθώς κινούνται ελεύθερα, έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν ένα πιο άνετο γι’ αυτά περιβάλλον, ενώ στην περίπτωση των παραγωγικών ζώων, από τη στιγμή που ο άνθρωπος τους περιόρισε την ελευθερία και αποφάσισε να τα σταβλίσει, φέρει ευθύνη της εξασφάλισης ενός κατάλληλου περιβάλλοντος (Γελέκης, 2002). Ο γεωργικός μηχανικός, έχοντας υπόψη τις φυσιολογικές ανάγκες των παραγωγικών ζώων και τους παράγοντες που επηρεάζουν τις συνθήκες του περιβάλλοντος, μπορεί να σχεδιάσει, ανάλογα με το είδος του ζώου άνετα κτηνοτροφικά κτίρια, καθώς και να προτείνει τα μέσα για την εξασφάλιση ενός τεχνητά ρυθμιζόμενου και ελεγχόμενου περιβάλλοντος, μέχρι του σημείου που να εξασφαλίζεται από οικονομική άποψη η λειτουργία μιας επικερδούς κτηνοτροφικής επιχείρησης.

Thesis
NonPeerReviewed

Κτηνοτροφική μονάδα
Βοοειδή

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.