Η αξιοποίηση των κοινωνικών δικτύων απο τα μουσεία. Η περίπτωση του Νομού Θεσσαλονίκης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Η αξιοποίηση των κοινωνικών δικτύων απο τα μουσεία. Η περίπτωση του Νομού Θεσσαλονίκης

Γαβριηλίδου, Ελένη

Η εργασία μας έχει ως θέμα την «αξιοποίηση των κοινωνικών δικτύων από τα μουσεία» και συγκεκριμένα για την περίπτωση του Νομού Θεσσαλονίκης. Μέσα από την πρωτογενή και δευτερογενή έρευνα που διεξήχθη, γίνεται μια προσπάθεια κατανόησης του θέματος της εργασίας και η εξαγωγή συμπερασμάτων. Με τη δευτερογενή έρευνα, η οποία βασίζεται σε βιβλιογραφικές και διαδικτυακές κυρίως πηγές και αναφορές, αναλύουμε τους όρους «κοινωνικά δίκτυα» και «μουσεία» σε θεωρητικό επίπεδο και πως αυτές οι δύο έννοιες επηρεάζουν η μία την άλλη σε πρακτικό επίπεδο. Η πρωτογενής έρευνα, γίνεται μέσω των διαδικτυακών ιστοτόπων κοινωνικής δικτύωσης που επιλέξαμε Facebook, Twitter και YouTube. Σε αυτά, ορίσαμε κάποια σημεία παρατήρησης με βάση τα οποία έγινε η συλλογή και η καταγραφή δεδομένων που μας ενδιέφερε για να προχωρήσουμε στα αποτελέσματα της έρευνας. Γίνεται μια προσπάθεια να σχολιάσουμε τα αποτελέσματα με σκοπό να παρουσιαστούν με τέτοιο τρόπο ώστε να εξάγουμε πιο έγκυρα και ασφαλή συμπεράσματα σχετικά με το εάν και κατά πόσο τα μουσεία εκμεταλλεύονται θετικά τις δυνατότητες προβολής και περαιτέρω επικοινωνίας που τους δίνονται από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τα αποτελέσματα που διεξήγαμε ύστερα από εκτενή έρευνα δεν ήταν τα αναμενόμενα που περιμέναμε για ένα Νομό με έναν αρκετά μεγάλο αριθμό μουσείων που αναδεικνύουν τον πλούσιο πολιτισμό της χώρας μας.

Thesis
NonPeerReviewed

Κοινωνικά δίκτυα
Μουσεία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015-09


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.