Στρατηγική διοίκηση δημοσίων σχέσεων: εμπειρική διερεύνηση των ελληνικών επιχειρήσεων

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2015 (EN)
Στρατηγική διοίκηση δημοσίων σχέσεων: εμπειρική διερεύνηση των ελληνικών επιχειρήσεων

Κουκουράκης, Ιωάννης

Στη παρούσα εργασία διερευνάται ο ρόλος των δημοσίων σχέσεων στην στρατηγική διοίκηση των ελληνικών επιχειρήσεων. Για τη διεξαγωγή της συγκεκριμένης έρευνας χρησιμοποιήθηκε η ποσοτική μέθοδος με τη χρήση ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου. Το συνολικό δείγμα της έρευνας αποτελείται από 208 επιχειρήσεις, οι οποίες αφορούν τον κλάδο των δημοσίων σχέσεων. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνας πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του προγράμματος SPSS 17.0. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι δημόσιες σχέσεις στις ελληνικές επιχειρήσεις εφαρμόζονται τόσο μέσω αυτόνομων τμημάτων δημοσίων σχέσεων όσο και μέσω των τμημάτων μάρκετινγκ. Επίσης η παρούσα έρευνα έδειξε ότι οι Ελληνικές επιχειρήσεις συμμετέχουν στην στρατηγική διοίκηση σε μεγάλο βαθμό. Επιπλέον τα αποτελέσματα έδειξαν ότι σε μέτριο βαθμό τα στελέχη αναπτύσσουν στρατηγικές για να επιλύσουν τα προβλήματα επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων που προκύπτουν με τα διάφορα κοινά και διεξάγουν έρευνες για να αξιολογήσουν τα προγράμματα που κάνουν αλλά και να τμηματοποιήσουν τα κοινά. Δεν φαίνεται να ασκούν τα καθήκοντα του manager. Επιπρόσθετα τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις χρησιμοποιούν σε μέτριο βαθμό το μοντέλο της αμφίδρομης στρατηγικής επικοινωνίας. Με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας παρατηρείτε ότι, τα στελέχη των δημοσίων σχέσεων που συμμετείχαν στην έρευνα ασκούν σε μέτριο βαθμό το μοντέλο της αμφίδρομης συμμετρικής επικοινωνίας.

Thesis
NonPeerReviewed

Δημόσιες σχέσεις
Στρατηγικός σχεδιασμός

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015-10


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)