Στρατηγική διοίκηση δημοσίων σχέσεων: εμπειρική διερεύνηση των ελληνικών επιχειρήσεων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Στρατηγική διοίκηση δημοσίων σχέσεων: εμπειρική διερεύνηση των ελληνικών επιχειρήσεων

Κουκουράκης, Ιωάννης

Στη παρούσα εργασία διερευνάται ο ρόλος των δημοσίων σχέσεων στην στρατηγική διοίκηση των ελληνικών επιχειρήσεων. Για τη διεξαγωγή της συγκεκριμένης έρευνας χρησιμοποιήθηκε η ποσοτική μέθοδος με τη χρήση ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου. Το συνολικό δείγμα της έρευνας αποτελείται από 208 επιχειρήσεις, οι οποίες αφορούν τον κλάδο των δημοσίων σχέσεων. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνας πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του προγράμματος SPSS 17.0. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι δημόσιες σχέσεις στις ελληνικές επιχειρήσεις εφαρμόζονται τόσο μέσω αυτόνομων τμημάτων δημοσίων σχέσεων όσο και μέσω των τμημάτων μάρκετινγκ. Επίσης η παρούσα έρευνα έδειξε ότι οι Ελληνικές επιχειρήσεις συμμετέχουν στην στρατηγική διοίκηση σε μεγάλο βαθμό. Επιπλέον τα αποτελέσματα έδειξαν ότι σε μέτριο βαθμό τα στελέχη αναπτύσσουν στρατηγικές για να επιλύσουν τα προβλήματα επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων που προκύπτουν με τα διάφορα κοινά και διεξάγουν έρευνες για να αξιολογήσουν τα προγράμματα που κάνουν αλλά και να τμηματοποιήσουν τα κοινά. Δεν φαίνεται να ασκούν τα καθήκοντα του manager. Επιπρόσθετα τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις χρησιμοποιούν σε μέτριο βαθμό το μοντέλο της αμφίδρομης στρατηγικής επικοινωνίας. Με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας παρατηρείτε ότι, τα στελέχη των δημοσίων σχέσεων που συμμετείχαν στην έρευνα ασκούν σε μέτριο βαθμό το μοντέλο της αμφίδρομης συμμετρικής επικοινωνίας.

Thesis
NonPeerReviewed

Δημόσιες σχέσεις
Στρατηγικός σχεδιασμός

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015-10


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.