Τα ελληνικά blogs και η κάλυψη της κρίσης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Τα ελληνικά blogs και η κάλυψη της κρίσης

Βλάρα, Σταματούλα

Σε αυτή την εργασία γίνεται μια ανάλυση του φαινομένου της δημοσιογραφίας των πολιτών μέσα από τα blogs, για την κάλυψη της Ελληνικής Οικονομικής Κρίσης. Στα πρώτα κεφάλαια γίνεται μια ανάλυση των εννοιών της κρίσης και των blogs, καθώς και παρουσίαση του φαινομένου της δημοσιογραφίας των πολιτών. Στη συνέχεια ακολουθεί η εμπειρική έρευνα ανάμεσα στα blog και τα άρθρα που συγκέντρωσαν τη μεγαλύτερη αναγνωσιμότητα. Τέλος γίνεται παράθεση των συμπερασμάτων που προέκυψαν από την ανάλυση της βιβλιογραφίας και της εμπειρικής έρευνας.

Thesis
NonPeerReviewed

Δημοσιογραφία
Διαδίκτυο (Internet)
Οικονομικές κρίσεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.