Οι δημόσιες σχέσεις στα δημόσια πανεπιστήμια. Μελέτη περίπτωσης Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Οι δημόσιες σχέσεις στα δημόσια πανεπιστήμια. Μελέτη περίπτωσης Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Πουλλή, Μαρία

Οι ανέσεις που προσφέρει η σύγχρονη εποχή στον άνθρωπο εξαιτίας της ανάπτυξης του πολιτισμού, είναι πολλές και σημαντικές. Η επικοινωνία αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία πολιτισμού τα οποία είναι αναγκαία στον άνθρωπο για να συνυπάρχει με άλλα άτομα. Τις δυσκολίες επικοινωνίας προσπαθούν να καλύψουν σήμερα οι δημόσιες σχέσεις. Αντικείμενο των δημοσίων σχέσεων είναι η δράση του ανθρώπου και το ίδιο το άτομο. Ο κυριότερος στόχος τους είναι το πλησίασμα του ανθρώπου, η κατανόηση και η συνεργασία με αυτόν. Συμπεραίνεται επομένως ότι οι δημόσιες σχέσεις δεν είναι απλή ενέργεια αλλά μια ηθική αντίληψη και φιλοδοξία. Με τις δημόσιες σχέσεις η πολιτική της πληροφόρησης και επικοινωνίας εγκαθιδρύεται, βοηθώντας τους οργανισμούς, και αποτελούν σημαντικό παράγοντα για την καθημερινή ζωή των ανθρώπων. Στα πανεπιστήμια λειτουργούν γραφεία δημοσίων σχέσεων θέλοντας να βοηθήσουν τους φοιτητές στην επικοινωνία μεταξύ τους και στη συνεργασία τους, στην επίλυση προβλημάτων που αντιμετωπίζουν, αλλά προβάλουν και τον οργανισμό ώστε να γίνει γνωστός στην κοινωνία.

Thesis
NonPeerReviewed

Πανεπιστήμια - Διοίκηση και οργάνωση
Δημόσιες σχέσεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.