Πρότυπη κοστολόγηση ως εργαλείο λήψης αποφάσεων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Πρότυπη κοστολόγηση ως εργαλείο λήψης αποφάσεων

Τζώτζου, Φωτεινή Α.

Παρουσιάζεται το θεωρητικό πλαίσιο που διέπει το ζήτημα της πρότυπης κοστολόγησης στις επιχειρήσεις, πως αυτή μπορεί να βοηθήσει στη λήψη αποφάσεων σε μια εταιρεία και ερευνάται η εφαρμοσιμότητά της με παράδειγμα πρακτικής εφαρμογής. Συγκεκριμένα, αποσαφηνίζονται οι κατηγορίες του κόστους, παρουσιάζονται τα υπάρχοντα συστήματα και οι μέθοδοι της κοστολόγησης. Τέλος, πραγματοποιείται θεωρητική ανάλυση του συστήματος της πρότυπης κοστολόγησης, ενώ αναλύονται οι αποκλίσεις του πρότυπου από το πραγματικό κόστος και πώς η μελέτη των αποκλίσεων αυτών βοηθά τα στελέχη στην λήψη αποφάσεων.

Thesis
NonPeerReviewed

Λήψη αποφάσεων
Κοστολόγηση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.