Κλιματική μετανάστευση και διαχείριση των νέων μεταναστευτικών ροών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Κλιματική μετανάστευση και διαχείριση των νέων μεταναστευτικών ροών

Λαλέζα, Ελένη

Είναι γεγονός, ότι το φαινόμενο της μετανάστευσης αποτελεί ένα από τα συνηθέστερα φαινόμενα τη τελευταία δεκαετία, καθώς ολοένα και περισσότερα άτομα είτε εθελοντικά είτε αναγκαστικά αναγκάζονται να μετακινηθούν σε άλλες χώρες. Οι λόγοι για το γεγονός αυτό είναι ποικίλοι, μέσα στους οποίους συμπεριλαμβάνεται τόσο η κλιματική αλλαγή όσο και οι πολεμικές συρράξεις σε διάφορες χώρες, αλλά αυτοί είναι μόνο μερικοί από τους λόγους για τους οποίους δημιουργούνται μεταναστευτικά ρεύματα. Στην παρούσα εργασία έγινε ανάλυση του φαινομένου της μετανάστευσης είτε αυτό προέρχεται από φυσικές καταστροφές και κλιματική αλλαγή είτε λόγω πολεμικών συγκρούσεων, ενώ αναφέρθηκαν επίσης και οι επιπτώσεις που επιφέρει η μετανάστευση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής ένωσης, κάνοντας αναφορά και στην πορεία της μετανάστευσης στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια καθώς και το νομικό πλαίσιο που ισχύει για τη μετανάστευση σήμερα. Το βασικό συμπέρασμα, που προκύπτει από την παρούσα εργασία είναι ότι σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής ένωσης, είναι κομβικής σημασίας η ορθή διαχείριση των μεταναστευτικών ροών και προς αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να συνεχιστεί η λήψη μέτρων και τα επόμενα χρόνια. Επίσης, θα πρέπει να εφαρμοστεί μια γενικότερη πολιτική για την προστασία του κλίματος, έτσι ώστε να ευαισθητοποιηθούν όλα τα άτομα λίγο ή πολύ να συνεισφέρουν προς την προστασία του, ώστε να αποφευχθεί η αύξηση της μετανάστευσης τα επόμενα χρόνια.

Thesis
NonPeerReviewed

Μετανάστες και μετανάστευση
Κλιματικές αλλαγές

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.