Προτάσεις ολοκληρωμένης στρατηγικής event marketing για την προβολή του κλασικού, εναλλακτικού τουρισμού, της διατροφής, του περιβάλλοντος και της ιστορίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Προτάσεις ολοκληρωμένης στρατηγικής event marketing για την προβολή του κλασικού, εναλλακτικού τουρισμού, της διατροφής, του περιβάλλοντος και της ιστορίας

Διονυσοπούλου, Αικατερίνη

Η παρούσα πτυχιακή εργασία εκπονήθηκε με σκοπό να εξετάσουμε τον κλάδο του marketing και συγκεκριμένα το event marketing και να επεκταθούμε με ερευνητικό επιστημονικό επίπεδο στην επίδρασή του σε όλες τις επιχειρήσεις ή οργανισμοί το υιοθετούν. Το marketing έχει εισβάλει στις ζωές μας με ανοδική πορεία όλα αυτά τα χρόνια αποδεικνύοντάς μας ποσό σημαντική είναι η εφαρμογή της στην επίτευξη των στόχων μιας επιχειρήσεις ενός οργανισμού. Το marketing των event αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι της επιστήμης του marketing που ολοένα και περισσότερο στοχεύει στην δημιουργία εμπειριών που θα μείνουν αναλλοίωτες στην μνήμη των καταναλωτών και είτε θα δημιουργήσουν πρόθεση αφοσίωσης σε ένα event, είτε θα συμβάλουν στην ανάπτυξη σχέσεων με ένα προϊόν ή υπηρεσία. Η επικοινωνία η προώθηση και η δημόσιες σχέσεις είναι αλυσίδες απαραίτητες για την υλοποίηση ενός στρατηγικού σχεδιασμού event marketing . H παγκοσμιοποίηση αποτελεί μια πρόκληση, για τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς. Η μετάβαση μιας επιχείρησης στην εγχώρια και παγκόσμια αγορά, είναι επιτακτική ανάγκη στο σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον. Ο αποτελεσματικός τρόπος για να συμβεί αυτό, είναι η εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής marketing, μέρος τις οποίας είναι και η δημόσιες σχέσεις. Οι εκδηλώσεις αποτελούν σημαντικό κίνητρο προσέγγισης τουριστών αλλά και στην ανάπτυξη , γενικά, του τουρισμού. Σημαντικό ρόλο, στο μεταξύ, παίζει η διαχείριση και η διοργάνωση των εκδηλώσεων event marketing για πιο αποδοτικά αποτελέσματα όπως έχει αποδειχτεί άλλωστε και από την βιβλιογραφική επισκόπηση που κάναμε.

Thesis
NonPeerReviewed

Τουρισμός
Events
Δημόσιες σχέσεις
Μάρκετινγκ
Επικοινωνία
Τουριστικό μάρκετινγκ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.