Η χρήση των social media στις ενημερωτικές εκστρατείες που απευθύνονται στους έφηβους. Μελέτη περίπτωσης "ο κανόνας του εσωρούχου"

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Η χρήση των social media στις ενημερωτικές εκστρατείες που απευθύνονται στους έφηβους. Μελέτη περίπτωσης "ο κανόνας του εσωρούχου"

Σονίδου, Μάγια

Είναι κοινώς αποδεκτό πως ζούμε σε μία εποχή όπου τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν γίνει ένα αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας όλων μας, ανεξαρτήτως ηλικίας, συχνότητας χρήσης και για διαφορετικούς κάθε φορά λόγους. Εν παραλλήλω, το κοινωνικό μάρκετινγκ και πιο συγκεκριμένα οι ενημερωτικές εκστρατείες που αφορούν τους εφήβους, παρομοίως χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σαν εργαλείο που εξυπηρετεί απώτερους σκοπούς. Μία τέτοια ενημερωτική εκστρατεία, που έκανε άμεση την εμφάνιση της χρησιμοποιώντας τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αφορά στην ενημέρωση και ευαισθητοποίησης κατά της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών με το όνομα ο «κανόνας του εσωρούχου». Η εκστρατεία αυτή στηρίχθηκε σε ένα σύνολο δράσεων που περιελάμβανε μεταξύ των άλλων ενημερωτικά φυλλάδια, μαθήματα αυτοπροστασίας και ηλεκτρονική μετάδοση ενός παραμυθιού. Σε αυτή τη περίπτωση η ιστορία πρεσβεύει τα κεντρικά μηνύματα της εκστρατείας. Η παρούσα πτυχιακή εργασία, λοιπόν, έχει ως στόχο να διερευνήσει τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στις ενημερωτικές εκστρατείες που αφορούν τους εφήβους επικεντρώνοντας στην μελέτη περίπτωσης για τον ’’κανόνα των εσωρούχων’’. Η εργασία αποτελείται από δύο μέρη: το θεωρητικό και το ερευνητικό μέρος. Το εμπειρικό μέρος χωρίζεται σε τέσσερα κεφάλαια και αφορά σε μια πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση στην μελέτη των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από τον ορισμό τους και την ιστορική τους αναδρομή μέχρι την σημερινή τους πραγματικότητα και τις επιδράσεις τους στους εφήβους. Το τρίτο κεφάλαιο ασχολείται με το κοινωνικό μάρκετινγκ και θέματα στρατηγικής μάρκετινγκ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταλήγοντας στον ’’κανόνα του εσωρούχου’’. Πρόκειται για μια ενημερωτική εκστρατεία που αναφέρεται στην σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών. Στο ερευνητικό μέρος παρουσιάζεται η μεθοδολογία της έρευνας και τα αποτελέσματά της. Ακολουθούν οι συσχετίσεις των αποτελεσμάτων με τις υποθέσεις έρευνας που είχαμε εκ των προτέρων διαμορφώσει, ώστε να εξαχθούν τελικά τα συμπεράσματα της έρευνας.

Thesis
NonPeerReviewed

Βία
Κοινωνικά δίκτυα
Επικοινωνία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015-11


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.