Αντιλήψεις των στελεχών διαφημιστικών εταιρειών στην Ελλάδα για την συνεισφορά των social media στην προώθηση προϊόντων/υπηρεσιών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Αντιλήψεις των στελεχών διαφημιστικών εταιρειών στην Ελλάδα για την συνεισφορά των social media στην προώθηση προϊόντων/υπηρεσιών

Κουρέκ, Αμαλία

Στη σημερινή εποχή παρατηρείται σταδιακή αύξηση της χρήσης των Κοινωνικών Δικτύων από τις επιχειρήσεις ως μέσο διαφήμισης, παρόλο που παρατηρείται ότι τον τρόπος αυτό διαφήμισης δεν εμπιστεύονται ακόμα πολλές εταιρείες. Σταδιακά όμως γίνεται γνωστό ότι τα πλεονεκτήματα που προκύπτουν είναι σημαντικά, και είναι ανάλογα του στόχου και της στρατηγικής που ακολουθείται, καθώς και τα οικονομικά οφέλη ικανοποιητικά. Η πιο σημαντική χρήση των social media είναι το marketing το οποίο ασχολείται με την ποιοτική ανάλυση των απόψεων των χρηστών και δεν απευθύνεται απευθείας στην αύξηση των πωλήσεων. Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας πραγματοποιήθηκε έρευνα σε στελέχη διαφημιστικών εταιριών, σχετικά με τις απόψεις τους για τη συνεισφορά των κοινωνικών δικτύων στην προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια ερωτηματολογίων σε ένα δείγμα εταιριών που επιλέχθηκαν μέσω τυχαίας δειγματοληψίας. Από τα αποτελέσματα της έρευνας προέκυψε ότι τα κοινωνικά δίκτυα είναι ένας πολύ δημοφιλής τρόπος διαφήμισης των επιχειρήσεων, ανάλογα βέβαια με τον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται η διαφημιζόμενη επιχείρηση. Παρόλα αυτά, τα κοινωνικά δίκτυα προτιμούνται σε μεγάλο βαθμό έναντι των κλασσικών τρόπων διαφήμισης.

Thesis
NonPeerReviewed

Προϊόντα - Μάρκετινγκ
Μάρκετινγκ
Υπηρεσίες καταναλωτών
Διαφήμιση
Κοινωνικά δίκτυα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.