Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα στις ασφαλιστικές εταιρίες

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2015 (EN)
Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα στις ασφαλιστικές εταιρίες

Γραμμένου, Αλεξάνδρα Δ.

Για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων οι όμιλοι εταιρειών καταρτίζουν οικονομικές καταστάσεις που αποτελούνται από την συνένωση των εκάστοτε θυγατρικών εταιρειών. Αυτές οι καταστάσεις ονομάζονται ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και αποτελούν σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα απαίτηση των ομίλων ώστε να ελέγχονται και να παρουσιάζονται ως μια ενιαία οικονομική οντότητα. Σε γενικές γραμμές η κατάρτιση ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων έχει ως κύριο στόχο την ανάγκη για πληροφόρηση του επενδυτικού κοινού και της αγοράς. Μέσω των οικονομικών καταστάσεων αυτών παρουσιάζονται οικονομικά στοιχεία για την πορεία και την βιωσιμότητα των ομίλων, τα οποία αποτελούν εργαλεία για την εκτίμηση επενδυτικού κινδύνου από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και επενδυτές. Η ενοποίηση των οικονομικών καταστάσεων αναφέρονται κυρίως στην ενοποίηση του ισολογισμού, αποτελεσμάτων χρήσης, ιδίων κεφαλαίων, ταμειακών ροών και προσαρτημάτων.

Thesis
NonPeerReviewed

Διεθνή λογιστικά πρότυπα
Ασφαλιστικές εταιρείες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)