Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Ναυτιλιακή λογιστική

Φυντικάκης, Στυλιανός

Γίνεται αναφορά στην έννοια της ναυτιλίας, στο ρόλο που διαδραματίζει η Ελλάδα, στις διαφορές μεταξύ ναυτιλιακών και χερσαίων επιχειρήσεων και στις δαπάνες μιας ναυτιλιακής επιχείρησης. Οι δαπάνες χωρίζονται σε δύο μέρη, δαπάνες διοικήσεως και δαπάνες πλοίου. Αναλύονται οι λογαριασμοί ενεργητικού του ναυτιλιακού λογιστικού σχεδίου όπως πλοία, λογαριασμός ναυλωτές, λογαριασμός πράκτορες, λογαριασμός ασφαλιστές, λογαριασμός παθητικού και καθαρής Θέσης και του ναυτιλιακού λογιστικού σχεδίου. Επίσης, αναλύεται η ναυτιλιακή λογιστική κατά τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και γίνεται σύγκριση με το Εθνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο. Τέλος, γίνεται αναφορά στους λογαριασμούς του Ναυτιλιακού Λογιστικού Σχεδίου από την 1η έως την 10η ομάδα και στην φορολογία των ναυτιλιακών επιχειρήσεων.

Thesis
NonPeerReviewed

Λογιστική επιχειρήσεων
Λογιστική

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.