Η λογιστική των μικρομεσαίων επιχειρήσεων: επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη Φλώρινα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Η λογιστική των μικρομεσαίων επιχειρήσεων: επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη Φλώρινα

Γιαννακούλης, Κωνσταντίνος

Αναλύονται η χρησιμότητα των λογιστικών καταστάσεων ως εργαλείο πληροφόρησης των επιχειρήσεων και οι μορφές τους. Γίνεται αναφορά στην χρηματοοικονομική ανάλυση γενικά, στους αριθμοδείκτες και πώς αυτή επηρεάζει τη λήψη αποφάσεων. Αναφέρονται επίσης και τα είδη των αναλυτών που ενδιαφέρονται για ξεχωριστούς λόγους ο καθένας στη χρήση της χρηματοοικονομικής ανάλυσης. Επίσης, γίνεται αναφορά στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις όπως ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσης. Ακολουθεί ανάλυση των εταιριών ΜΠΕΛΛΗΣ Α.Β.Ε.Ε. και Μ.Ε.Τ.Ε. Α.Ε. οι οποίες αποτελούν παραδείγματα επιχειρήσεων του νομού Φλώρινας. Συγκεκριμένα, ανάλυση σύμφωνα με τους ισολογισμούς των δύο τελευταίων ετών κάθε επιχείρησης, αλλά και βάσει αριθμοδεικτών και οικονομικών καταστάσεων.

Thesis
NonPeerReviewed

Λογιστική επιχειρήσεων
Μικρομεσαίες επιχειρήσεις
Χρηματοοικονομική ανάλυση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.