Δημόσιες σχέσεις στο δημόσιο τομέα: περίπτωση Δήμου Παιονίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Δημόσιες σχέσεις στο δημόσιο τομέα: περίπτωση Δήμου Παιονίας

Θεοδωρίδης, Δήμος Θ.

Εξετάζονται οι δημόσιες σχέσεις και η εφαρμογή τους στον Δήμο Παιονίας, της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς. Στην εργασία χρησιμοποιήθηκε η ερευνητική προσέγγιση της χορήγησης ερωτηματολογίων σε δείγμα ερωτηθέντων. Το ερωτηματολόγιο, το οποίο απευθύνεται στους υπαλλήλους του Δήμου Παιονίας, απαρτίζεται από ερωτήσεις οι οποίες αφορούν δραστηριότητες σχετικά με την πληροφόρηση και τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.

Thesis
NonPeerReviewed

Δημόσιες σχέσεις
Τοπική αυτοδιοίκηση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.