Νεοσύστατες επιχειρήσεις και καινοτομίες

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Νεοσύστατες επιχειρήσεις και καινοτομίες

Λιάκος, Βασίλειος Α.

Δίνεται αναλυτική περιγραφή της καινοτομίας, των μορφών τής και της χρησιμότητάς της, ενώ αναπτύσσεται η έννοια της επιχειρηματικότητας και γίνεται αναφορά στην καινοτομία ως κομμάτι της επιχειρηματικότητας. Περιγράφεται η έννοια των νεοσύστατων επιχειρήσεων, αναλύονται οι τρόποι χρηματοδότησής τους και η ελληνική επιχειρηματική δραστηριότητα τα τελευταία χρόνια. Επίσης, παρουσιάζεται μέσω εμπειρικής έρευνας η υφιστάμενη κατάσταση του κλάδου της νέας επιχειρηματικότητας στην Κοζάνη. Τέλος παρουσιάζονται τα συμπεράσματα που προκύπτουν τόσο από το θεωρητικό κομμάτι όσο και από την έρευνα.

Thesis
NonPeerReviewed

Επιχειρηματικότητα
Καινοτομία (επιχείρηση)

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.