Αντιλήψεις των καταναλωτών για τις διαφημίσεις στα social media: η περίπτωση youtube

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Αντιλήψεις των καταναλωτών για τις διαφημίσεις στα social media: η περίπτωση youtube

Μαζγατζίδου, Δέσποινα

Η παρούσα εργασία, συντάχθηκε με σκοπό να διερευνηθούν οι αντιλήψεις των καταναλωτών σχετικά με τις διαφημίσεις στα social media . Για τη διεκπεραίωση της έρευνας χρησιμοποιήθηκε η ποσοτική μέθοδος, με τη δημιουργία δύο ερωτηματολογίων ένα για τις αντιλήψεις των καταναλωτών για τις διαφημίσεις στο Facebook κι ένα για τις αντιλήψεις των καταναλωτών για τις διαφημίσεις στο YouTube. Η έρευνα διεξήχθη μέσω διαδικτύου και συγκεκριμένα μέσω Facebook . Μετά τη λήξη της έρευνας, συλλέχθηκαν τα δεδομένα και επεξεργάστηκαν μέσω του προγράμματος SPSS και τέλος με τη βοήθεια ραβδογραμμάτων παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα και των δύο ερευνών για να γίνει ευκολότερα αντιληπτές οι διαφορές των δύο δειγμάτων.

Thesis
NonPeerReviewed

Καταναλωτές
Διαφήμιση
Κοινωνικά δίκτυα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.