Η δύναμη της διαφήμισης ως εργαλείο επικοινωνίας των τουριστικών επιχειρήσεων και η επίδραση στους καταναλωτές

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Η δύναμη της διαφήμισης ως εργαλείο επικοινωνίας των τουριστικών επιχειρήσεων και η επίδραση στους καταναλωτές

Μπολέτση, Χρυσούλα

Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει σαν στόχο να ερευνήσει και να δώσει απαντήσεις σε θέματα που έχουν να κάνουν με την διαφήμιση στον τουρισμό. Αρχικός στόχος είναι να παρουσιαστεί η δύναμη της διαφήμισης η οποία επιτυγχάνεται μέσα από τις ικανότητες, δεξιότητες και τα αποτελέσματα των επιδράσεων της στους καταναλωτές. Έπειτα δεύτερος στόχος είναι η σημασία που έχει η διαφήμιση για τις τουριστικές επιχειρήσεις. Τρίτος να βρεθεί η διαφημιστική δαπάνη για τον τουρισμό. Τέταρτος στόχος είναι να παρουσιαστεί η αποτελεσματικότητα της διαφήμισης στις τουριστικές επιχειρήσεις. Πέμπτος, πως λειτουργεί η διαφήμιση ως εργαλείο επικοινωνίας και τελευταίος στόχος είναι να αποδειχτεί πως επηρεάζονται οι καταναλωτές από την διαφήμιση στον τουρισμό. Οι πρώτοι πέντε στόχοι καλύπτονται στο θεωρητικό μέρος της εργασίας από το πρώτο κεφάλαιο ως και το τρίτο ενώ ο τελευταίος στόχος αναλύεται στο πρακτικό κομμάτι μέσω ποσοτικής μεθόδου το ερωτηματολόγιο. Η μέθοδος η οποία ακολουθήθηκε είναι η ποσοτική με εργαλείο διεξαγωγής αποτελεσμάτων το ερωτηματολόγιο, το οποίο απευθύνεται σε τουρίστες για να απαντήσουν στο πώς επηρεάζονται από την διαφήμιση όσο αφορά τον τομέα του τουρισμού. Από την μελέτη του θέματος αυτού προκύπτουν συμπεράσματα. Τα κύρια συμπεράσματα της πτυχιακής εργασίας είναι ότι η διαφήμιση έχει μεγάλη σημασία για τις τουριστικές επιχειρήσεις και τον τουρισμό. Ακόμη η διαφήμιση ασκεί θετική επιρροή στους τουρίστες- καταναλωτές για το προϊόν που προωθεί. Οι τέσσερεις λέξεις κλειδιά που μπορούν να δοθούν είναι διαφήμιση , τουρισμός, τουριστικές επιχειρήσεις και επικοινωνία.

Thesis
NonPeerReviewed

Διαφήμιση - Τουριστικό εμπόριο
Διαφήμιση
Τουρισμός - Μάρκετινγκ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015-11


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.