Κοινωνικά δίκτυα και Βουλευτές. Μια αναγκαία σχέση για το μέλλον

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Κοινωνικά δίκτυα και Βουλευτές. Μια αναγκαία σχέση για το μέλλον

Αθανασιάδου, Παρασκευή

Με την παρακάτω έρευνα ουσιαστικά θα πραγματοποιηθεί μια σειρά από παρατηρήσεις και αποτελέσματα τα οποία θα επιδείξουν τη συνεχώς αυξανόμενη τάση για χρήση των κοινωνικών δικτύων. Πιο συγκεκριμένα, θα αποσαφηνιστούν σε ένα πρώιμο, αλλά βασικό στάδιο η ύπαρξη και η χρήση των κοινωνικών δικτύων, και πιο συγκεκριμένα των προφίλ του Facebook και του Twitter των Βουλευτών της Μακεδονίας, κατά τις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου του 2015. Ουσιαστικά θα πραγματοποιηθεί μια περιγραφή και ένας έλεγχος της ύπαρξης και της κινητικότητας των προφίλ των Βουλευτών στα κοινωνικά τους δίκτυα. Πιο συγκεκριμένα, θα παρουσιαστούν κάποια στοιχεία και κάποια δεδομένα των προφίλ των Βουλευτών για συγκεκριμένους παράγοντες, όπως, το κατά πόσο επηρεάζουν τα κοινωνικά δίκτυα, τη προβολή των Βουλευτών και πιο συγκεκριμένα το τομέα του μάρκετινγκ. Επίσης, θα παρουσιαστούν κάποια στοιχεία, ως προς τη χρήση των κοινωνικών δικτύων από τους Βουλευτές και τους λόγους χρήσης τους από αυτούς.

Thesis
NonPeerReviewed

Πολιτική επικοινωνία - Ελλάδα
Κοινωνικά δίκτυα
Πολιτική

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.