Επιπτώσεις της μετανάστευσης στην οικονομία της Ελλάδας: η περίπτωση του Νομού Έβρου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Επιπτώσεις της μετανάστευσης στην οικονομία της Ελλάδας: η περίπτωση του Νομού Έβρου

Τσακίρη, Γεωργία Σ.

Αρχικά γίνεται μια εισαγωγή στην έννοια της μετανάστευσης και τις αιτίες που την προκαλούν. Περιγράφεται το φαινόμενο της μετανάστευσης από την Ελλάδα προς το εξωτερικό και το αντίστροφο, ενώ γίνεται αναφορά στις θετικές και αρνητικές επιπτώσεις της στην ελληνική οικονομία. Επίσης, γίνεται αναφορά στην οικονομική δραστηριότητα και τις επιπτώσεις της μετανάστευσης στην αγορά εργασίας του νομού Έβρου. Τέλος, αναφέρονται τα συμπεράσματα της έρευνας που έγινε για την μετανάστευση στον νομό Έβρου και την συμμετοχή των μεταναστών στην οικονομική ζωή του νομού.

Thesis
NonPeerReviewed

Οικονομία
Μετανάστες και μετανάστευση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.