Χρηματιστήριο αξιών και αμοιβαία κεφάλαια

RDF 

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT

2015 (EL)
Χρηματιστήριο αξιών και αμοιβαία κεφάλαια

Τσομές, Βασίλειος Ι.

Αναλύονται οι έννοιες των αμοιβαίων κεφαλαίων και του χρηματιστηρίου αξιών, ενώ παρουσιάζεται η χρηματιστηριακή αξία στην αγορά και αναλύεται η ελληνική οικονομία. Τέλος, αναλύονται το χαρτοφυλάκιο, οι κλάδοι των αμοιβαίων κεφαλαίων, οι επενδύσεις και οι αποδόσεις τους.

Thesis
NonPeerReviewed

Αμοιβαία κεφάλαια
Χρηματιστήρια

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.