Νέα μέσα και διαπολιτσιμική επικοινωνία

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Νέα μέσα και διαπολιτσιμική επικοινωνία

Μπούνου, Δήμητρα

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση της συμβολής των νέων μέσων στη διαπολιτισμική επικοινωνία. Αρχικά προβαίνουμε στην καταγραφή και ανάλυση των χαρακτηριστικών της επικοινωνίας και του ρόλου του διαδικτύου στην ηλεκτρονική επαφή των ατόμων. Ακολουθεί περαιτέρω παρουσίαση των εννοιολογικών προσεγγίσεων σχετικά με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά της διαπολιτισμικής επικοινωνίας, όσον αφορά τον ορισμό και τις βασικές της αρχές. Ακόμη γίνεται λόγος σχετικά με την επανάσταση στον τρόπο επικοινωνίας και στην οργάνωση και διαχείριση της επικοινωνίας. Ακόμη, η μελέτη εστιάζει στην χρήση των κοινωνικών μέσων δικτύωσης και της διαδικτυακής επικοινωνίας. Παρακάτω θα προχωρήσουμε σε διερεύνηση του ρόλου των κοινωνικών μέσων δικτύωσης στη διαπολιτισμική επικοινωνία. Γίνεται λόγος σχετικά με το πόσο έχει επηρεαστεί η κοινή γνώμη από μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατά την επαφή τους με τους ξένους. Η μεθοδολογία βασίζεται τόσο στην πρωτογενή όσο και στη δευτερογενή έρευνα. Αναλυτικότερα, η δευτερογενής έρευνα πραγματοποιήθηκε μέσω της χρήσης της κατάλληλης βιβλιογραφίας που πλαισιώνουν το εν λόγω θέμα. Η πρωτογενής έρευνα αφορά την εκτίμηση των προσωπικών απόψεων του δείγματος σχετικά με την συμβολή των νέων μέσων στο πλαίσιο της διαπολιτισμικής επικοινωνίας.

Thesis
NonPeerReviewed

Κοινωνικά δίκτυα
Επικοινωνία
Πληροφοριακή τεχνολογία
Επικοινωνία - Τεχνολογικές καινοτομίες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015-09


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.