Μάρκετινγκ πολιτιστικών γεγονόντων: η περίπτωση του φεστιβάλ Θεσσαλονίκης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Μάρκετινγκ πολιτιστικών γεγονόντων: η περίπτωση του φεστιβάλ Θεσσαλονίκης

Παπασπανοπούλου, Βαρβάρα

Η παρούσα εργασία μελετά τη χρήση της επιστήμης του μάρκετινγκ στα πολιτιστικά γεγονότα, εστιάζοντας στην περίπτωση του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Αρχικά αναλύεται η έννοια του μάρκετινγκ, των χαρακτηριστικών του και των κατηγοριών που προκύπτουν από την εξειδικευμένη χρήση του, για να γίνει κατανοητός ο τρόπος συμβολής του συγκεκριμένα στον πολιτιστικό τομέα. Έπειτα, ορίζονται με σαφήνεια τα πολιτιστικά γεγονότα και συνδέονται με την έννοια της υπηρεσίας, με τον χώρο του τουρισμού, με τη δημιουργία σχέσεων και την έννοια του branding, καθώς ακολουθεί επεξήγηση των ποικίλων κατηγοριών τους. Η μελέτη περίπτωσης του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, δίνει τη δυνατότητα στην έρευνα που διενεργείται, έπειτα από περιγραφή της ιστορικής αναδρομής και των τμημάτων του οργανισμού, να συγκρίνει με τη χρήση συνεντεύξεων ως μεθοδολογικά εργαλεία, το θεωρητικό πλαίσιο που έχει προηγηθεί, με τα πραγματικά δεδομένα και τις απόψεις των υπευθύνων του οργανισμού. Μέσω της παραπάνω σύγκρισης, προκύπτουν συμπεράσματα που παρουσιάζουν την υπάρχουσα κατάσταση, τοποθετώντας το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης στον πολιτιστικό χάρτη, παρουσιάζοντας παράλληλα αδυναμίες στον τρόπο λειτουργίας του και καταλήγοντας σε προτάσεις πιθανής βελτίωσης ενεργειών και τακτικών του, με στόχο τη γενικότερη εξέλιξη του παγκόσμιου αυτού θεσμού.

Thesis
NonPeerReviewed

Πολιτισμός
Μάρκετινγκ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015-10


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.