Οικονομική κρίση, δημόσιες σχέσεις και ΜΜΕ. Μελέτη της παρουσίασης της οικονομικής κρίσης από τα ΜΜΕ. Πως οι δημόσιες σχέσεις αντιμετώπισαν το πρόβλημα σε εθνικό και διεθνές επίπεδο

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Οικονομική κρίση, δημόσιες σχέσεις και ΜΜΕ. Μελέτη της παρουσίασης της οικονομικής κρίσης από τα ΜΜΕ. Πως οι δημόσιες σχέσεις αντιμετώπισαν το πρόβλημα σε εθνικό και διεθνές επίπεδο

Σιώζου, Ουρανία
Τριανταφύλλου, Κωνσταντίνα

Στόχος αυτής της εργασίας είναι να καταγράψει την επιρροή που ασκούν τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, κατά την περίοδο οικονομικής κρίσης, στο δημόσιο επικοινωνιακό πεδίο. Αναλύοντας τον ρόλο των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης στην αντιμετώπιση κρίσιμων καταστάσεων γίνεται αναφορά στη δυνατότητα της κοινωνίας να αντιμετωπίζει τα έκτακτα γεγονότα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση παρατηρείται το φαινόμενο τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης να μην οδηγούνται απλά στην καταγραφή των γεγονότων αλλά να κατασκευάζουν τα γεγονότα κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αυξήσουν την ακροαματικότητα με αποτέλεσμα να ορίζονται κυρίαρχοι της κρίσης καθώς και τρόπου αντίδρασης του κοινού και αντιμετώπισής της. Ταυτόχρονα παρουσιάζεται ο ρόλος των Δημοσίων Σχέσεων και τα αποτελέσματα που επιφέρουν οι τεχνικές και τα εργαλεία που χρησιμοποιούν για την αντιμετώπιση κρίσιμων καταστάσεων.

Thesis
NonPeerReviewed

Δημόσιες σχέσεις
Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης - Ελλάδα
Οικονομικές κρίσεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015-09


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.