Ανάλυση αποτελεσματικότητας διαφημιστικών εκστρατειών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Ανάλυση αποτελεσματικότητας διαφημιστικών εκστρατειών

Τάσση, Πολυξένη

Οι επιχειρήσεις διαφημίζουν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους με βασικό στόχο να τα γνωστοποιήσουν στο κοινό επενδύοντας πολλές φορές μεγάλα ποσά για τη δημιουργία της. Η διαφήμιση ως επιχειρησιακή λειτουργία αποτελεί το βασικότερο εργαλείο της επιχείρησης σε συνεργασία με το τμήμα Μάρκετινγκ για την προώθηση των προϊόντων στους πιθανούς καταναλωτές. Ταυτόχρονα, οι επιχειρήσεις προσπαθούν να επιδιώξουν τον σκοπό τους με όσο το δυνατόν χαμηλότερο κόστος ώστε να μην επιβαρύνει τα έξοδα τους. Από εκεί προκύπτει και η σχέση κόστους και αποτελεσματικότητα της διαφημιστικής εκστρατείας. Όταν αναφέρεται ο όρος “διαφημιστική εκστρατεία”, εννοείται η διαφήμιση που δημιουργεί κάποιος και έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά ώστε να προσελκύσει το κοινό. Περιέχει κείμενο και εικόνες, στοχεύεται σε συγκεκριμένα μέσα και μεταφέρει το μήνυμα με ένα ή περισσότερα μέσα μαζικής επικοινωνίας, τέλος, προβάλλεται υπό συγκεκριμένες συνθήκες. Για την ανάπτυξη μιας διαφημιστικής εκστρατείας βασικό ρόλο έχει και το διαφημιστικό γραφείο. Είναι προφανές πως η αύξηση του όγκου πωλήσεων αποτελεί το βασικότερο κριτήριο σε μια επιχείρηση, έτσι μετρά την αποτελεσματικότητα της διαφημιστικής εκστρατείας για να διαπιστώσει πόσο πετυχημένη είναι και αν επηρεάζει τις πωλήσεις διότι αυτές αποτελούν την βασική πηγή εσόδων στο εσωτερικό της. Με τη διαφήμιση ουσιαστικά η επιχείρηση προσπαθεί να αυξήσει ή να διατηρήσει τις πωλήσεις με την σχεδίαση διάφορων στρατηγικών και τακτικών αλλά και την οριοθέτηση στόχων. Στην πράξη είναι πολύπλοκο να καταλάβει η επιχείρηση σε ποιο βαθμό οι πωλήσεις ανταποκρίνονται στις μεταβολές της διαφήμισης. Αυτό προκύπτει από άλλους παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν την συμπεριφορά των πωλήσεων του προϊόντος σε μεγαλύτερο βαθμό από τη διαφήμιση. Να αναφερθεί, πως στην παρούσα πτυχιακή εργασία σημαντικό σημείο έρευνας αποτελεί η διερεύνηση και η ανάλυση των μεθόδων και των ερευνών που πραγματοποιούνται από την επιχείρηση για την ανάλυση αποτελεσματικότητας διαφημιστικών εκστρατειών. Στις μέρες μας όμως η οικονομικές συγκυρίες που επικρατούν χαρακτηρίζονται δυσχερές και έχουν επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό και τον επιχειρησιακό τομέα έτσι ώστε μια επιχείρηση σήμερα ή ένας διαφημιστής πριν τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας μιας διαφημιστικής εκστρατείας είναι αναγκαίο να υπολογίσει και τον διαφημιστικό προϋπολογισμό που έχει θέσει η επιχείρηση για το διαφημιστικό πρόγραμμα ώστε να μην υπάρχει σπατάλη των πόρων.

Thesis
NonPeerReviewed

Επιχειρήσεις
Προώθηση πωλήσεων
Μάρκετινγκ
Διαφήμιση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.