Οι νέες τεχνολογίες στην προώθηση του τουριστικού προϊόντος

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Οι νέες τεχνολογίες στην προώθηση του τουριστικού προϊόντος

Διαμαντοπούλου, Φανή
Κολιακουδάκη, Μαρία

Σκοπός της παρούσης εργασίας είναι να διερευνήσει το ρόλο των νέων τεχνολογιών στην προώθηση του τουριστικού προϊόντος. Η μεθοδολογία της εργασίας στηρίζεται στη συλλογή πρωτογενών και δευτερογενών δεδομένων. Τα δευτερογενή δεδομένα συλλέχθηκαν μέσα από βιβλία, άρθρα σε περιοδικά, αλλά και μέσα από επίσημους διαδικτυακούς τόπους και συνέβαλαν στη συγγραφή του θεωρητικού μέρους της μελέτης. Συγκεκριμένα το θεωρητικό μέρος αναλύει τον κλάδο του τουρισμού, την τουριστική αγορά και τις νέες τεχνολογίες, το ηλεκτρονικό επιχειρείν και τον τουρισμό. Τα πρωτογενή δεδομένα συλλέχθηκαν μέσα από τη διεξαγωγή ποσοτικής έρευνας χρησιμοποιώντας ως βασικό εργαλείο το ερωτηματολόγιο. Το βασικό συμπέρασμα της εργασίας είναι το σημερινό κοινό που χρησιμοποιεί το διαδίκτυο για λόγους τουρισμού είναι σε μεγάλο βαθμό κοσμοπολίτικο ταξιδεύοντας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Όσοι ταξιδεύουν προτιμούν οργανωμένες διακοπές κυρίως για λόγους ανάπαυσης αλλά και ψυχαγωγία.

Thesis
NonPeerReviewed

Ηλεκτρονικό επιχειρείν
Τουρισμός - Μάρκετινγκ
Τουρισμός - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015-10


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.