Χορηγία και εταιρική κοινωνική ευθύνη. Διαχρονική εξέλιξη και σημερινή κατάσταση. Η περίπτωση της εταιρείας Διαμαντής Μασούτης ΑΕ

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Χορηγία και εταιρική κοινωνική ευθύνη. Διαχρονική εξέλιξη και σημερινή κατάσταση. Η περίπτωση της εταιρείας Διαμαντής Μασούτης ΑΕ

Πέγιου, Αικατερίνη

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, ως έννοια, ξεκίνησε να οριοθετείται και να «πλάθεται» μέσα στην ανθρώπινη κοινωνία εδώ και αρκετούς αιώνες. Επομένως, είναι μια έννοια αρκετά παλιά, τόσο παλιά όσο και η έννοια της επιχειρηματικότητας. Τις τελευταίες δεκαετίες, όλο και περισσότερες επιχειρήσεις αποφασίζουν να ακολουθήσουν στρατηγικές για να συνεισφέρουν ενεργά στην κοινωνία. Οι στρατηγικές αυτές εφαρμόζονται μέσω των κοινωνικά υπεύθυνων επιχειρηματικών πολιτικών, ενισχύοντας έτσι την οικονομική ανάπτυξη αλλά και την καλή φήμη της επιχείρησης. Ο αντικειμενικός σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι να μελετήσει την έννοια και τις πρακτικές εφαρμογές της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στα πλαίσια των χορηγιών. Ειδικότερα, μέσω μιας μελέτης περίπτωσης, της εταιρείας Διαμαντής Μασούτης ΑΕ, θα προκύψουν συμπεράσματα αναφορικά με το κατά πόσο η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη εφαρμόζεται μέσα από τις πρακτικές της χορηγίας. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να μελετήσει το περιεχόμενο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) στα πλαίσια της έννοιας της χορηγίας. Ως μία από τις πλέον σύγχρονες προτάσεις στο χώρο της επικοινωνίας, του marketing, της διοίκησης επιχειρήσεων κλπ, η ΕΚΕ προσφέρει έναν εναλλακτικό τρόπο λειτουργίας των οργανισμών, μέσω της συμπερίληψης ηθικών και κοινωνικών επιδιώξεων πέρα από τους καθαρά οικονομικούς στόχους.

Thesis
NonPeerReviewed

Επιχειρήσεις - Ελλάδα
Κοινωνική ευθύνη της επιχείρησης

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015-09


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.