Ποιότητα εμπειρίας σε κυψελωτά δίκτυα LTE

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Ποιότητα εμπειρίας σε κυψελωτά δίκτυα LTE

Καραλή, Πολυξένη

Η παρούσα Πτυχιακή εργασία έχει σαν αντικείμενο μελέτης την ποιότητα εμπειρίας σε κυψελωτά δίκτυα LTE. Οι απαιτήσεις που υπάρχουν στην σημερινή εποχή έχουν ως αποτέλεσμα την αλματώδης ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιακών δικτύων. Βλέπουμε καθημερινά όλο και περισσότερους καταναλωτές να στρέφονται προς τις νέες υπηρεσίες με αποτέλεσμα να είναι απαραίτητο οι υπηρεσίες να παρέχουν υψηλή ποιότητα. Η ποιότητα εμπειρίας είναι πλέον απαραίτητη ειδικά στα ασύρματα δίκτυα. Με τα LTE μπορούμε να αυξήσουμε την χωρητικότητα και την ταχύτητα των υφιστάμενων δικτύων με την χρησιμοποίηση καινοτόμων τεχνικών ψηφιακής επεξεργασίας και διαμόρφωση σήματος. Στην εργασία διεξάγεται προσομοίωση ενός δικτύου LTE και μελετάται η επίδοση και η ποιότητα εμπειρίας ροών video, voice και web. Τέλος τα μοντέλα προσομοίωσης αναπτύχθηκαν με τη χρήση του εργαλείου προσομοίωσης NS-3.

Thesis
NonPeerReviewed

Τηλεπικοινωνιακά συστήματα
Κινητά συστήματα επικοινωνίας
Τηλεπικοινωνία
Ασύρματη επικοινωνία, Συστήματα της

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015-12


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.