Εξομοίωση τοπολογιών ασύρματων δικτύων με λογισμικό ns2

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Εξομοίωση τοπολογιών ασύρματων δικτύων με λογισμικό ns2

Κυριακίδου, Ελένη

Κάθε δίκτυο υπολογιστών είναι ένα σύστημα επικοινωνίας δεδομένων που αποτελείται από πολλούς υπολογιστές αλλά και διάφορες συσκευές συνδεδεμένες μεταξύ τους με στόχο να εξυπηρετήσουν ένα σκοπό. Τα δίκτυα, ανάλογα με την τεχνολογία αλλά και τις συσκευές που χρησιμοποιούν κατηγοριοποιούνται σε ενσύρματα και ασύρματα. Η παρούσα εργασία κάνει μία εκτενή βιβλιογραφική αναφορά στον τομέα των δικτύων. Αρχικά, κάνει μία αναλυτική περιγραφή του τι είναι ένα δίκτυο ενώ στη συνέχεια παρουσιάζει τα πολύ σημαντικά μοντέλα OSI και TCP πάνω στα οποία βασίζεται αυτό. Στη συνέχεια, διαχωρίζει τα δίκτυα σε ενσύρματα και ασύρματα προσπαθώντας να δώσει σαφείς περιγραφές για τις δύο αυτές κατηγορίες. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα ασύρματα δίκτυα καθώς περιγράφονται αναλυτικά τα βασικά χαρακτηριστικά τους αλλά και οι αλγόριθμοι δρομολόγησης που αυτά χρησιμοποιούν. Τέλος, με χρήση του Network Simulator 2, γίνεται προσομοίωση ενός ασύρματου δικτύου και λαμβάνονται ποιοτικές μετρήσεις αυτού.

Thesis
NonPeerReviewed

Ασύρματη επικοινωνία, Συστήματα της
Δίκτυα υπολογιστών - Πρωτόκολλα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.