Δημιουργία διαδικτυακής εφαρμογής σε πλατφόρμα Android για εντοπισμό θέσης μουσείων μέσω GPS της περιοχής και καθοδήγηση σε αυτά.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Δημιουργία διαδικτυακής εφαρμογής σε πλατφόρμα Android για εντοπισμό θέσης μουσείων μέσω GPS της περιοχής και καθοδήγηση σε αυτά.

Ταταρίνοβ, Μιχαήλ

Σκοπός αυτής της πτυχιακής είναι να γνωρίσουμε και να ερευνήσουμε το λειτουργικό σύστημα Android. Να αναλύσουμε τα δομικά συστατικά του συστήματος Android και τον τρόπο λειτουργίας του και να δημιουργήσουμε μία διαδικτυακή εφαρμογή εύρεσης μουσείων και καθοδήγησης του χρήστη σε αυτά. Αρχικά αναφέρεται η πλατφόρμα Android, η ιστορία της και οι εκδόσεις του λειτουργικού που έχουν κυκλοφορήσει. Ύστερα αναλύεται η αρχιτεκτονική της πλατφόρμας προσφέροντας βαθύτερες γνώσεις και καλύτερη κατανόηση της πλατφόρμας και επομένως την δημιουργία μιας εφαρμογής σε αυτήν. Έπειτα περιγράφονται και δίνονται λεπτομερής οδηγίες για την εγκατάσταση των εργαλείων ανάπτυξης. Στη συνέχεια αναλύονται τα διαγράμματα χρήσης, κλάσεων και τα Ακολουθιακά διαγράμματα. Τέλος γίνεται μια παρουσίαση των λειτουργιών της εφαρμογής με εικόνες και περιγραφές.

Thesis
NonPeerReviewed

Λογισμικό εφαρμογών - Ανάπτυξη
Λειτουργικά συστήματα
Μουσεία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015-11


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.