Η ανάπτυξη της βιο-οικονομίας στην Ευρώπη και η συμβολή της Bionian Cluster στην μεταφορά τεχνογνωσίας από την διεθνή επιστημονική κοινότητα στην ελληνική βιομηχανία

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Η ανάπτυξη της βιο-οικονομίας στην Ευρώπη και η συμβολή της Bionian Cluster στην μεταφορά τεχνογνωσίας από την διεθνή επιστημονική κοινότητα στην ελληνική βιομηχανία

Λύτης, Λάμπρος

Η εργασία αυτή σκοπό είχε να καλύψει ένα ερευνητικό κενό στην περιορισμένη υπάρχουσα έρευνα στον τομέα της βιοοικονομίας, μέσα από τη διερεύνηση της συμβολής της Bionian Cluster, ως μελέτης περίπτωσης, όσον αφορά στην μεταφορά τεχνογνωσίας από την διεθνή επιστημονική κοινότητα στην ελληνική βιομηχανία. Έτσι, στο πρώτο κεφάλαιο αναλύθηκε διεξοδικά η ανάπτυξη της βιοοικονομίας στην Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο, ενώ τέθηκε το σχετικό θεωρητικό πλαίσιο. Στο δεύτερο κεφάλαιο, μελετήθηκε και διερευνήθηκε η ίδρυση και η ανάπτυξη της Bionian Cluster, όσον αφορά στην μεταφορά τεχνογνωσίας από την διεθνή επιστημονική κοινότητα στην ελληνική βιομηχανία (Μελέτη Περίπτωσης). Στη συνέχεια, με την ολοκλήρωση αυτής της μελέτης, ακολούθησε η παρουσίαση των συμπερασμάτων που απορρέουν από αυτή, τα οποία απαντούν στα ερευνητικά ερωτήματα τα οποία τέθηκαν εξαρχής. Τελικά, ως τελικό συμπέρασμα της εργασίας αυτής, θα λέγαμε ότι είναι το γεγονός ότι ο οργανισμός επιτυγχάνει σε μεγάλο βαθμό να συμβάλλει με το έργο του στο όραμα για την υιοθέτηση της βιοοικονομίας, έχοντας ωστόσο πολλές δυνατότητες και περιθώρια ανάπτυξης και περαιτέρω βελτίωσης.

Thesis
NonPeerReviewed

Βιοιατρική τεχνολογία
Βιομάζα, Ενέργεια από
Βιομάζα
Βιολογικά προϊόντα
Αειφορική ανάπτυξη

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015-11


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.