Στρατηγικές μάρκετινγκ στο λιανικό εμπόριο τροφίμων σε περίοδο οικονομικής κρίσης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Στρατηγικές μάρκετινγκ στο λιανικό εμπόριο τροφίμων σε περίοδο οικονομικής κρίσης

Αραμπατζή, Μαρία Ι.

Η παρούσα εργασία σκοπεύει στο να διευρύνει το πεδίο γνώσεων σχετικά με το πώς ένας λιανοπωλητής μπορεί να επιβιώσει σε μία υφεσιακή οικονομία αλλάζοντας την στρατηγική που έχει έναντι του ανταγωνισμού. Ειδικότερα, η εργασία εντοπίζει τις στρατηγικές εκείνες που μπορούν να βοηθήσουν τους λιανοπωλητές να έχουν καλές επιδόσεις παρά την αναταραχή που επικρατεί στο οικονομικό περιβάλλον. Έρευνες έχουν δείξει ότι οι λιανοπωλητές μπορούν να διατηρήσουν και να βελτιώσουν την επίδοσή τους σε καιρό κρίσης προσαρμόζοντας τις στρατηγικές τους καταλλήλως. Σε περιόδους ύφεσης, οι λιανοπωλητές χρειάζεται να ασκήσουν ένα συνδυασμό ανταγωνιστικών στρατηγικών συμπεριλαμβανομένης της στρατηγικής εστίασης στο χαμηλό κόστος αλλά και της στρατηγικής διαφοροποίησης. Προκειμένου να ακολουθήσουν μία στρατηγική χαμηλού κόστους, οι λιανοπωλητές θα πρέπει να έχουν πολύ καλά οργανωμένη αποθήκη, να αυξήσουν την παραγωγικότητα των εργαζομένων και να μειώσουν τη φύρα που έχουν τα φρέσκα τρόφιμα και να εφαρμόζουν αυστηρές μεθόδους έκθεσης των τροφίμων FIFO. Για τη στρατηγική εστίασης, οι επιχειρήσεις πρέπει να απομακρύνουν τα μη επικερδή προϊόντα από τα ράφια και να εστιάσουν στα κερδοφόρα. Θα πρέπει να εστιάσουν τις προωθητικές τους εκστρατείες στο πιο αποτελεσματικό κανάλι. Στη στρατηγική διαφοροποίησης, οι λιανοπωλητές πρέπει να είναι περισσότερο επιλεκτικοί στα προϊόντα που προσφέρουν και πιο δημιουργικοί στο δημιουργικό τους πρόγραμμα.

Thesis
NonPeerReviewed

Τροφή, Βιομηχανία και εμπόριο
Μάρκετινγκ
Οικονομικές κρίσεις
Πωλήσεις - Προώθηση - Σχεδιασμός

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.