Ανάλυση ετερόρρυθμης εταιρείας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Ανάλυση ετερόρρυθμης εταιρείας

Παύλου, Χρήστος Π.
Σέζιος, Αθανάσιος Ε.

Γίνεται αναφορά στην λογιστική των ετερόρρυθμων εταιρειών, την φορολόγησή τους για τα έτη 2012-2013 και τους νόμους με τους οποίους ορίζεται αυτή. Αναλύεται η φορολόγηση με βάση τον πρόσφατο Ν.4172/2013, για την παρακράτηση, την προκαταβολή, την φορολόγηση των κερδών. Επίσης, παρουσιάζεται πρακτικά η φορολογική αντιμετώπιση μίας ετερόρρυθμης εταιρείας η οποία τηρεί διπλογραφικά από την στιγμή που έχει συνταχτεί το Β’ προσωρινό ισοζύγιο μέχρι την διάθεση των κερδών. Τέλος, παρουσιάζονται τα έντυπα φορολογίας της εταιρείας τα οποία έχουν υπολογιστεί με χρήση λογιστικού προγράμματος.

Thesis
NonPeerReviewed

Εταιρείες - Φορολογία
Εταιρείες - Λογιστική

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.