Μελέτη ποιοτικών χαρακτηριστικών δειγμάτων μελιού

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Μελέτη ποιοτικών χαρακτηριστικών δειγμάτων μελιού

Καραμάνος, Πασχάλης

Στην παρούσα πτυχιακή εργασία μελετήθηκαν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά μελιών ανθέων που πωλούνται σε καταστήματα τροφίμων στην πόλη της Φλώρινας. Παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά των διαφόρων τύπων μελιού που παράγονται στην Ελλάδα καθώς και η ισχύουσα Ελληνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για την παραγωγή και εμπορία μελιού. Επίσης παρουσιάζεται η έρευνα που εκπονήθηκε στο Ερευνητικό Εργαστήριο του τμήματος Τεχνολογίας Γεωπονίας (κατεύθυνση Ποιοτικού Ελέγχου Αγροτικών Προϊόντων). Έξι δείγματα ανθόμελου εξετάστηκαν για την περιεκτικότητα σε υγρασία και τέφρα, το χρώμα, το pH, τη συνολική οξύτητα (ελεύθερη οξύτητα και οξύτητα λακτόνης) και την ηλεκτρική αγωγιμότητά τους. Τα αποτελέσματα αξιολογήθηκαν α)σε σχέση με εκείνα που αναφέρονται στην επιστημονική βιβλιογραφία και β)σε σχέση με τη συμμόρφωση τους ως προς την ισχύουσα νομοθεσία.

Thesis
NonPeerReviewed

Μέλι - Ελλάδα
Ποιοτικός έλεγχος

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.