Η ανάπτυξη και η λειτουργία των διεθνών αθλητικών οργανισμών – ομοσπονδιών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Η ανάπτυξη και η λειτουργία των διεθνών αθλητικών οργανισμών – ομοσπονδιών

Δαμιανόπουλος, Ευστράτιος Γ.

Ο σύγχρονος τρόπος ζωής και η διαρκείς ανάγκη για αποτελεσματικότερη χρήση και βέλτιστη απόδοση των υφιστάμενων πόρων, επιβάλει τον ολοκληρωτισμό και προσθέτει αρμοδιότητες στο σύνολο της ανθρώπινης δραστηριότητας. Η ραγδαία ανάπτυξη της αθλητικής βιομηχανίας και οι αυξημένες απαιτήσεις του σύγχρονου αθλητισμού είχαν σαν συνέπεια την αύξηση του μεγέθους, του αριθμού αλλά και των ρόλων των αθλητικών σωματείων, που για να αντεπεξέλθουν στις σύγχρονες απαιτήσεις, άρχισαν να οργανώνονται σε ενώσεις, εθνικές, διεθνείς και στην συνέχεια παγκόσμιες ομοσπονδίες. Πέραν της τυποποίησης, της θέσπισης προτύπων και της δημιουργίας βάσεων δεδομένων απαραίτητων για την καλύτερη οργάνωση και επεξεργασία των δεδομένων, οι αυξημένοι ρόλοι και οι ανάληψη ειδικών ευθυνών από τις διοικητικές αυτές δομές οδήγησαν στην περαιτέρω ανάπτυξή τους και στην ανάγκη σύστασης κατά περίπτωση ειδικών διοικητικών δομών και επιτροπών για την αποτελεσματικότερη λειτουργία και την καλύτερη κάλυψη των εκάστοτε αναγκών. Η συνολική οργανωτική διαδικασία δεν έγινε αυθαίρετα αλλά στο σύνολο των περιπτώσεων ακολουθούνται δημοκρατικές διαδικασίες και πρότυπες δομές διοίκησης, γεγονός που συντελεί στην ομοιομορφία, την αποτελεσματικότερη λειτουργία και την καλύτερη συνεργασία για την κάλυψη των σύγχρονων αναγκών και των έκτακτων απαιτήσεων των ίδιων των αθλημάτων και του αθλητικού κόσμου γενικότερα.

Thesis
NonPeerReviewed

Αθλητισμός

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2014-10


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.