Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Η ευλογιά του προβάτου

Αχμέτ, Κενάν

Στην Ελλάδα η παραγωγή πρόβειου γάλακτος αποτελεί μία σημαντικού μεγέθους βιομηχανία, που καλύπτει σχεδόν πλήρως τις ανάγκες της χώρας. Με δεδομένη την έλλειψη ποσοστώσεων στην παραγωγή πρόβειου γάλακτος, είναι εφικτή η περαιτέρω ανάπτυξη της ελληνικής προβατοτροφίας για την ενίσχυση αυτού του κλάδου παραγωγής. Πρέπει να επισημανθεί το αυξανόμενο ενδιαφέρον στον κλάδο αυτό και άλλων ευρωπαϊκών χωρών, με ή χωρίς παράδοση στη γαλακτοπαραγωγό προβατοτροφία, καθώς και χωρών της Βορείου Αμερικής και της Ωκεανίας. Για την περαιτέρω ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής προβατοτροφίας, παράλληλα με την εντατικοποίηση της εκτροφής, πρέπει να εξασφαλιστούν οι κατάλληλες συνθήκες για την παραγωγή ασφαλών προϊόντων από υγιή ζώα. Ο έλεγχος και η πρόληψη της ευλογιάς του προβάτου εντάσσεται στις εν λόγω προσπάθειες. Είναι βασικής σημασίας, λοιπόν, για την ελληνική προβατοτροφία να εφαρμοστεί το κατάλληλο πρόγραμμα για την αύξηση της εγγενούς ανθεκτικότητας των εγχώριων προβάτων στην ευλογιά.

Thesis
NonPeerReviewed

Αίγες - Ασθένειες
Λοιμώδη νοσήματα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.