Ασθένειες της ροδακινιάς

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Ασθένειες της ροδακινιάς

Βέργου, Αγγελική

Η εργασία αυτή αναφέρεται στη ροδακινιά, Prunus persica. Περιγράφονται τα χαρακτηριστικά της ροδακινιάς ως φυτό, οι ποικιλίες της, οι απαιτήσεις της ως καλλιέργεια και η θέση που έχει στην αγροτική οικονομία της Ελλάδας. Παρουσιάζονται οι εχθροί και οι ασθένειες της ροδακινιάς που είναι σοβαροί, γιατί καλλιεργείται πολλά χρόνια ως μονοκαλλιέργεια σε συγκεκριμένες περιοχές στη χώρα μας. Περιγράφονται οι εχθροί που είναι έντομα, τετράνυχοι, κοκκοειδή και οι ασθένειες που οφείλονται σε μύκητες, βακτήρια, ιούς και σε τροφοπενίες. Αναφέρονται οι συνθήκες ανάπτυξής τους, τα συμπτώματα που εμφανίζουν και η καταπολέμηση τους για να αντιμετωπιστούν οι δυσμενείς επιπτώσεις στη ροδακινοπαραγωγή με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Thesis
NonPeerReviewed

Ροδακινιά

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.