Σύγχρονη τραπεζική και οικονομική κρίση

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Σύγχρονη τραπεζική και οικονομική κρίση

Καραντώνης, Δημήτριος

Το τραπεζικό σύστημα της χώρας αναπόφευκτα χτυπήθηκε από την κρίση του 2008. Ακόμα και όταν σε διεθνές επίπεδο η οικονομία άρχισε να επανακάμπτει, οι Ελληνικές τράπεζες επηρεάστηκαν από την συνεχιζόμενη ελληνική κρίση. Ως συνέπεια οι Ελληνικές τράπεζες δεν μπορούσαν να χρηματοδοτήσουν τη λειτουργία τους και να δανείσουν τις υπόλοιπες μονάδες της οικονομίας. Η ραγδαία μείωση του ΑΕΠ και η συνεπαγόμενη μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος δημιούργησαν το πρόβλημα των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Ακόμα, οι Ελληνικές τράπεζες έγραψαν μεγάλες ζημιές εξαιτίας του προγράμματος για την απομείωση του Δημόσιου χρέους προς τον ιδιωτικό τομέα (PSI). Από την εξέλιξη των προηγούμενων παραγόντων το τραπεζικό σύστημα βρέθηκε στην ανάγκη να ζητήσει κεφαλαιακή βοήθεια. Ακόμα η αναδιάρθρωση του κρίθηκε απαραίτητη. Η Ελληνική Κυβέρνηση ήταν η πηγή για τα απαιτούμενα κεφάλαια προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες ανακεφαλαιοποίησης και περαιτέρω το τραπεζικό σύστημα συρρικνώθηκε τόσο από πλευράς μεγέθους όσο και από πλευράς αριθμού τραπεζών. Στην προοπτική του το τραπεζικό σύστημα είναι αντιμέτωπο με τα ακόλουθα θέματα. Η οικονομία χρειάζεται χρηματοδότηση και η πρωταρχική πηγή χρηματοδότησης είναι το τραπεζικό σύστημα. Επομένως, πρώτα απ’ όλα το τραπεζικό σύστημα πρέπει να προσπαθήσει να ξανακερδίσει την εμπιστοσύνη των διεθνών αγορών προκειμένου να βρει χρηματοδοτικούς πόρους που στη συνέχεια θα διοχετεύσει στην οικονομία. Το άλλο κρίσιμο ζήτημα που χρειάζεται διευθέτηση είναι αυτό των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Οι τράπεζες πρέπει να προσπαθήσουν να χειριστούν το πρόβλημα αυτό με έναν τρόπο που θα επιφέρει τις λιγότερες δυνατές συνέπειες τόσο στην οικονομία όσο και στις ίδιες.

Thesis
NonPeerReviewed

Ελληνικό τραπεζικό σύστημα
Οικονομικές κρίσεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.