Κατάρτιση ορθολογιστικών μιγμάτων αγελάδων γαλακτοπαραγωγής με τη βοήθεια μιας νέας μεθόδου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Κατάρτιση ορθολογιστικών μιγμάτων αγελάδων γαλακτοπαραγωγής με τη βοήθεια μιας νέας μεθόδου

Καμηλάκη, Χρυσούλα

Περιγράφεται μια νέα αλγεβρική μέθοδος, η οποία σε σύγκριση με την κλασσική αλγεβρική, χρησιμοποιεί λιγότερες αλγεβρικές πράξεις και περιορίζει σημαντικά το συνολικό χρόνο κατάρτισης του μίγματος των συμπυκνωμένων ζωοτροφών, χωρίς να βλάπτεται η ακρίβεια των υπολογισμών. Τα πλεονεκτήματα της νέας μεθόδου αυξάνονται όσο αυξάνεται και ο αριθμός των πρώτων υλών που πρέπει να χρησιμοποιήσουμε για την κατάρτιση του μίγματος και φαίνεται να εμφανίζει άριστη ικανότητα προσαρμογής στα λειτουργικά δεδομένα κάθε αγελαδοτροφικής εκμετάλλευσης. Ειδικότερα, η νέα μέθοδος επιλύει κάθε φορά μόνο ένα σύστημα εξισώσεων με δύο αγνώστους, όταν η κλασσική αλγεβρική μέθοδος χρειάζεται να επιλύσει πολύ περισσότερα και ανάλογα με τον αριθμό των πρώτων υλών.

Thesis
NonPeerReviewed

Γαλακτοπαραγωγικές αγελάδες - Τροφοδοσία και ζωοτροφές
Ζωοτροφές

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.